• มีความรู้ด้านเกษตร พืชไร่ บริหารจัดการได้ดี
  • สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ โบนัส
  • ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.