• เป็นตัวแทนขาย ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เกษตร เคมี
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายเคมีเกษตรอย่างน้อย 3 ปี

22-Jun-17

 

Applied
  • Strong in marketing strategy
  • Global company with strong brand name
  • Great career path

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.