• ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวนหรือไม้ผล
 • มีความรู้ในเรื่องระบบน้ำ ปุ๋ย การกำจัดแมลง
 • มีประสบการณ์ทำงานในฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่

17-Feb-17

 

Applied
 • Male, aged between 27 – 35 years old
 • 2 year experience in Sales and Egg Farm
 • knowledge of Egg Farm Management & Egg Farm Equip

16-Feb-17

 

Applied
 • MNC and well-known firm
 • Competitive benefits
 • Career advancement opportunities

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge Transfer
 • Vegetable Production
 • Agricultural Extension

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.