• เป็นตัวแทนขาย ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เกษตร เคมี
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายเคมีเกษตรอย่างน้อย 3 ปี

24-May-17

 

Applied
  • 0-2 years experience in technical or electrical.
  • Experience in modern farm equipment
  • Male, age between 23-30 years

23-May-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการบริหารจัดการ
  • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.