• ดูแลสวน จัดแต่งภูมิทัศน์
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่ 1-2 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • คนสวน ดูแลสถานที่ จัดสถานที่ปรับภูมิทัศน์
 • เป็นผู้พิการ และ ต้องมีบัตรผู้การ เท่านั้น
 • สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี

17-May-17

 

Applied
 • ทำงานที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำกัดเพศสภาพ

16-May-17

 

Applied
 • ต้องการทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำกัดเพศสภาพ

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.