• เพศชาย อายุ 24-35 ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • จบการศึกษา สาขาอารักขาพืช
  • มีประสบการณ์ด้านวินิฉัยโรคพืชผักไม่ต่ำกว่า 1 ปี

01-Mar-17

 

Applied
  • 5 years’ experience in Rice milling operation
  • good command of written and spoken english
  • Workplace** Chiang Rai**

01-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.