• เพศชาย อายุ 24-35 ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • จบการศึกษา สาขาอารักขาพืช
  • มีประสบการณ์ด้านวินิฉัยโรคพืชผักไม่ต่ำกว่า 1 ปี

21-Jan-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สัตวบาล
  • ไปเยี่ยมฟาร์มลูกค้าสุกร

19-Jan-17

 

Applied
  • Bachelor’s Degree Occupational Health and Safety
  • 3 years’ experience in safety management
  • Good computer literature in Microsoft office

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.