• ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์หรือพืชไร่
  • ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านการปลูกพืชไร่
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์จะพิจารณา

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.