• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักในงานการเกษตร
  • ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบการเกษตร
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาการเกษตร
  • มีความรู้ทางด้านการทำเกษตร

16-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.