• วางแผนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบการเกษตร
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาการเกษตร
  • มีความรู้ทางด้านการทำเกษตร

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักในงานการเกษตร
  • ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.