• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการประมง, เทคโนโลยีทางทะเล
  • ประสบการณ์โดยตรงในการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน

20-Jun-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
  • At least 5 years experience in seed production
  • University Degree in Agriculture or Sciences
  • Strong leadership and coaching skills

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.