• เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน ทั้ง Landscape

19-Jan-17

 

Applied
  • วางแผนการบริหารงานสวน-ไร่
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

19-Jan-17

 

Applied
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
  • อายุ 30-45 ปี
  • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.