• ดูแลแลงานด้านรับจัดสวนภายในบริษัทต่างๆ
  • ควบคุมดูแลคนงานได้
  • มีประสบการณ์ในงานจัดสวน,ตกแต่ง

3 hours ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ
  • วางแผน วิเคราะห์ จัดทำงบประมาณได้
  • มีความรู้เรื่องสายพันธ์หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

02-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.