• ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 40 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

27-Jun-17

 

Applied
  • ดูแลสวน จัดแต่งภูมิทัศน์
  • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่ 1-2 ปีขึ้นไป

25-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.