• ศึกษา และวิจัยการเลี้ยงปลากระเบน
 • ปริญญาตรี สาขาการประมง / การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • สำรวจพื้นที่และขยายพื้นที่ส่งเสริม หาลูกค้ารายใหม่
 • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์เกษตร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแลแปลงผลิตพืชของบริษัทฯ
 • ปวส. หรือปริญญาตรี
 • เพศชาย

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี -ไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ พืชสวน พืชไร่
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.