• เพศชาย/หญิง , ประสบการณ์ 3-5 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,อุตสาหกรรมเกษตร
  • ใช้ Program มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดี

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.