• มีความรู้ด้านเกษตร พืชไร่ บริหารจัดการได้ดี
 • สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ โบนัส
 • ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 1.เพศชาย ประสบการณ์ 2 - 3 ปี
 • 2.จบป.ตรี เกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน หรืออื่น ๆ
 • 3.มีความรุ้เรื่องโรคพืชและวิธีการแก้ไขปัญหา

20-Jan-17

 

Applied
 • University Degree in Agriculture or Agronomy
 • 5 years experience in seeds production process
 • Good English command

19-Jan-17

 

Applied
 • เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน ทั้ง Landscape

19-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนการบริหารงานสวน-ไร่
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

19-Jan-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.