• เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวนหรือไม้ผล
 • มีความรู้ในเรื่องระบบน้ำ ปุ๋ย การกำจัดแมลง

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวนหรือไม้ผล
 • มีประสบการณ์ทำงานในฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่

22-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีค่าคอมมิสชั่นรายเดือนถ้าทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • บริหาร จัดการและควบคุม ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
 • ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.