• เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Sell products to customers in Thailand and Myanmar
 • Visitng customers on a regulary basis
 • Developing new customers

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years working experience in Poultry farm busines
 • Have car with valid Driving license
 • Male - Aged between 25-30

26-Jun-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • Minimun 10 yrs. sales, marketing in feed industry
 • High responsibility and result oriented
 • develop strategic sales and marketing plan

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • Fast growing E-commerce company
 • Head of Operations and logitics
 • International start-up

23-Jun-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Lead marketing activities and demand creation
 • Product knowledge training for promoter
 • New product launching

22-Jun-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Work for global agriculture business, fast growth
 • To evaluate Knowledge Transfer team's performance
 • Good English, data analysis, communication skills

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ - พิมพ์ดีดได้

22-Jun-17

 

Applied
 • AutoCAD
 • Wiring diagram
 • CAD Operator

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวิจัยด้านการเกษตร
 • ควบคุม ดูแลงานการเกษตรในพื้นที่ต่างๆของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

21-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล จัด พท.ทางการเกษตร โดยควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • 2 years work experience in a comparable function
 • Bachelor’s degree in Agriculture / Mechanical
 • Experience of selling related motor vehicles

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Flexible to station in up-country and overseas.
 • Self Starter and fast learner.

20-Jun-17

THB25k - 55k /month

Applied
 • Proactive daily response e-mail
 • Operates in Financial Support
 • Follows up on dispute transactions

13-Jun-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

30-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.