• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ - พิมพ์ดีดได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำสวน รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ดูแลตกแต่งต้นไม้
 • มีความขยัน อดทนต่อการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality only, minimum 35 years old
 • Bachelor’s degree in Agriculture/ Animal Science
 • Minimum 10 years sales and marketing

23-Mar-17

 

Applied
 • Ÿจัดทำแผนธุรกิจธุรกิจตลาดต้นไม้มงคล, วางแผนการขาย
 • กำหนดราคาขายต้นไม้มงคลตามแต่ละช่วงเวลาได้
 • จัดทำรายงานสต๊อคต้นไม้มงคล

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • International Trader - Agricultural Product
 • 1 years direct experience
 • Good command of English

22-Mar-17

 

Applied
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • ประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา ทางด้านผักและผลไม้สด
 • มีความรู้ ความสามารถในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Outstanding knowledge of most important F&B
 • Strong business acumen and sales capabilities
 • Proven track of success in his/her professional

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • แม่บ้านโครงการ ทำสะอาดคอนโด
 • เพศหญิงโสด อายุ 15-40 ปี
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการทำงานของทีมงานแผนกเนื้อสาขา
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ม.6
 • มีทักษะการบริหารงาน บริหารคนภายในแผนก

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • แพ็คอาหารสำเร็จพร้อมปรุงใส่กล่อง
 • สามารถปฏิบัติงานในสาขาที่บริษัทกำหนดได้
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมฯการปลูกพืชผัก

20-Mar-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great package
 • Very senior role with excellent JD

20-Mar-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Huge Package

20-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วทบ (เกษตรศาสตร์)
 • มีประสบการณ์ด้านการคุมงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี

19-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Agriculture (Soil science)
 • 0- 5year experienced in Turf industry
 • Proficiency in customer support

15-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Willing to work dayshift; 5 days a week
 • Excellent verbal and written skills in English
 • Should have strong analytical and problem solving

13-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.