• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Global Brand company
 • Golden Opportunity
 • Director level

08-Dec-16

Above THB160k /month

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control sales functions
 • Sales plan and activities to ensure target achieve
 • Developing effective sales strategies

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Technical Support of Market Strategy
 • Product Development ans launching
 • People Management

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen between 25-35 years
 • degree in Agriculture, Plant Science, Agronomy
 • 4 years working experience in agriculture fields

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in field of agriculture or related field .
 • agriculture field at least 2 years
 • Please send your application in English only!

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด / เกษตรศาสตร์ พืชไร่
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE ได้

06-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลสวน ชนิดไร่นาสวนประสม
 • ชาย ปวส.สาขาการเกษตร
 • สามารถขับและใช้งานรถแทกเตอร์การเกษตร

06-Dec-16

 

Applied
 • ส่งเสริมข้อมูลให้พนักงานขาย
 • เพศชาย อายุ20-35ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

05-Dec-16

 

Applied
 • Perform sample testing for agricultural products
 • Support on ISO17025 process
 • Responsible purchasing process of lab equipment

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล เกษตร
 • มีประสบการณ์ ทำงาน TEAM ผลิต
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สะอาดเรียบร้อย

02-Dec-16

 

Applied
 • Excited and enthusiastic about food security
 • Seek out, and develop market expansion plans
 • Conduct cross-functional and cross-platform

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Agriculture, Golf course
 • Good personality person with 0- 5 year experience
 • Proficiency in customer support, problem solving

18-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.