• จัดสวน ตกแต่ง ปลูกต้นไม้
  • มีความรู้เรื่องต้นไม้ และพืชพันธุ์ต่างๆ
  • มีใจรักในการออกแบบ ตกแต่งสวนพืชพันธุ์

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.