• เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age 25-30, Bachelor in any field
 • 2-5 years' experience in Admin, Sales coordinator
 • 20,000 – 25,000THB + Benefits + Bonus

1 hour ago

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 22 - 25
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1 -5 years working experience in any related field

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years working experience in Human Resource
 • Degree in Business Administration, Human Resource
 • To set action plan, man power and budget

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • General Administration
 • Inventory Control and Purchasing
 • Visa Processing

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai nationality, Bachelor degree in any related
 • 1 year of experience in Sales Support
 • Good command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong interpersonal and leadership skills
 • In-depth knowledge of HRM functions
 • Good command of English skill

1 hour ago

 

Applied
 • To act as provide legal support in litigation
 • To suport for corporate laws, regulations activity
 • Conducts research on case law, legislation, others

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือเพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานมาก่อน
 • ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี, สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • เพศชาย - หญิง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Female age 24-28 years old
 • Bachelor's degree in any field
 • 2-5 years experience of sales support

1 hour ago

 

Applied
 • ติดต่อ ประสานงาน รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของ
 • ให้คำปรึกษาทีมในการทำงาน
 • ติดตามผลการดำเนินการพนักงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อ ประสานงาน รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของ
 • ให้คำปรึกษาทีมในการทำงาน
 • ติดตามผลการดำเนินการพนักงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • พิมพ์งานเอกสารทางบัญชี/การเงิน
 • จัดทำ PR เพื่อตัด Budget
 • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการประสานงาน, ใช้ microsoft office, excel

1 hour ago

 

Applied
 • Male / Female, Age not over 30
 • Good command of English
 • Experience in Accounting

1 hour ago

 

Applied
 • compensation & benefit
 • Total Rewards
 • Remunerations

1 hour ago

 

Applied
 • Prepare appplication packet for visas, work pemits
 • Carry out permit processing actions at Ministries
 • Accompany foreign clients to permit offices

1 hour ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Admins,Female
 • Good English
 • Good Payment

1 hour ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • responsible for day to day operations and admin
 • Managing staff attendance and scheduled reviews
 • Prepare job descriptions & ads for hiring purpose

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับ ดูแลแขกและลูกค้าที่มาติดต่อ
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการ กระตือรือร้น

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or equivalent in accounting
 • Knowledge of UN/UNDP/UNOPS procurement procedures
 • Strong IT skills; knowledge of Agresso

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT related fields
 • Excel, Access, SQL Tool, VB.net
 • Analyst

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree / Good in English (TOEIC 700+)
 • Good Analytical, Good communication skills
 • Proficient in Excel, Background in SAP Preferred

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Compliance, Risk Control or Audit Background
 • Good English Command
 • Leading International Hire Purchase Company

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Over 2 years in Purchasing & Procurement
 • Good knowledge of procurement and purchasing
 • Good in negotiation skill and interpersonal

1 hour ago

 

Applied
 • Trading Food and performance chemicals
 • Document works
 • English TOEIC

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Offshore , Installation , operation and oil , gas
 • Maintain and update , well , records and f
 • maintenance records and production , records

04-Dec-16

 

Applied
 • Female age 22-25, Bachelor in related field
 • 1 year exp as Japanese Interpreter, Admin,Sales Co
 • Good command in Japanese (N2), English Toeic 650

03-Dec-16

 

Applied
 • Manage and control customer support division tasks
 • Import & Export and delivery process
 • Handle ERP (QAD) to process ordering to delivery

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old
 • 5-10 Exp. in Secretary, PA to top management
 • Have driving license, good command in English

03-Dec-16

 

Applied
 • experience in sales, secretary, customer service
 • active, confident, and good service mind
 • Punctual, strong coordination and organizational

03-Dec-16

 

Applied
 • Male, Female, age 22 years old up / New Grad OK
 • Experience of Admin, payment, documents related
 • Good English and Japanese skill (N1, N2, N3)

03-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, more than 40 years old.
 • More than 10 year experience in OD, HRD and HRM
 • Have experience in working with Japanese company.

02-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Answering telephones and greeting
 • Minimum of 2 years’ experience required.
 • Must detail oriented and able to manage

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 22-26
 • 1-3 years working experience as Sale Coordinator
 • Good command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work with long history
 • An opportunity to challenge your talents
 • Working location is very convenient location

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Must have good command of English
 • 3-5 years of administrative / PA experience
 • Likes interacting with people

02-Dec-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • Experience in Human Resources related fields
 • Proficiency in English and computer literate

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • Responsible for sales & marketing documentation.
 • Good command of spoken and written English.

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English or any related field
 • Responsible for Visa & Work permit
 • Good command of spoken and written English.

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 - 29 ปี
 • ย้ายตาม Site งานได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีใจรักในงานเอกสาร

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆในการตรวจสอบประวัติ

02-Dec-16

 

Applied
 • Looking for a super organised individual
 • Must have excellent English & Thai skills
 • Local candidates only

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.