• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
  • บริหารสำนักงานอย่างน้อย 4 ปี

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.