• จัดทำแผนและงบประมาณ
 • จัดทำรายงาน/ข้อมูล/วิเคราะห์ยอดขาย/ผลการดำเนินงาน
 • การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

7 mins ago

 

Applied
 • รับใบตรวจนับสินค้าเพื่อนำมากรอกข้อมูล
 • สอบถามรายละเอียดการขนส่งสินค้าจากลูกค้า
 • บันทึกชื่อผู้รับ-ผู้ส่งเบอร์ ที่อยู่ให้ชัดเจน

7 mins ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
 • ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งบริษัทฯ
 • ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ

7 mins ago

 

Applied
 • Age between 22 - 28
 • 1 - 3 years in related field
 • Good command of English

6 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Japanese Certificate Level 1-3
 • Experiences in interpreter and coordinator
 • Good English Communication

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female: 22 years up. Thai Nationality.
 • Diploma degree or Bachelor’s degree either
 • Good communication skills and good in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in Management Accounting
 • Proven analytical and accounting skills.
 • Strong interpersonal and communication skills.

8 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 23 - 35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • 1 - 3 years working experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร ติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 6 years HR working experience.
 • Good command of English. Chinese is advantageous.
 • Strong sense of responsibility

9 hours ago

 

Applied
 • Generous Benefit
 • City center location
 • Join the leading logistic company

12 hours ago

 

Applied
 • เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
 • มีความรู้ด้านจัดเก็บเอกสาร
 • บุคลิกภาพดี, มีใจรักงานบริการ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience in marketing fields
 • Outstanding knowledge of MS Office, “back-office
 • Excellent communication and interpersonal skills

19-Jan-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Thai, Male, Female, Over 30 years old, Finance
 • At least 8 years experience of Finance, Accounting
 • 75K + Bonus, Auditing, Analyzing, Business trip

19-Jan-17

 

Applied
 • Compliance, Risk Control or Audit Background
 • Good English Command
 • Leading International Hire Purchase Company

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior job with global insurance company
 • CPA with 7 years’ experience in audit
 • Regional travel

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Executive Assistance, or Project Coordinator
 • Good written and English communication
 • Well-groom, good personality

19-Jan-17

 

Applied
 • Minimum two years of relevant office experience
 • Working knowledge (Level C) of English
 • Knowledge of the MS Office applications

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน IT

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 25 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน IT

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Purchasing and Procurement management
 • Supplier search and evaluation
 • Experience in SAP and Strong in English

19-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินงานจัดทำระบบเอกสารในฝ่ายโครงการ
 • เพศ หญิง วุฒิปวช. - ปวส. และปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารและเลขานุการโครงการ
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

19-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for related finance and accounting job
 • Handle for general ledger & finance budget report
 • Taking care for payroll functions as CIT, Tax

19-Jan-17

 

Applied
 • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 23 – 30 years old or above
 • degree in Technical or relate filed
 • 1-2 years in Support Sales Role

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong Korean and English language skills
 • New graduates are accepted
 • Fast workers, can cope with pressure

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Bachelor degree in any related
 • 1 year of experience in Sales Support
 • Good command of English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Information System
 • Payroll system
 • Work day system

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English Skill
 • Good personality
 • Good attitude

19-Jan-17

 

Applied
 • opportunity to work in high competency team
 • opportunity to work in global scale
 • opportunity to develop your skills

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 0-3 years of experience in related field
 • Team player and able to work independently.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female , Thai Nationality, Age 25 - 35
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Good command of English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in Japanese N4 up
 • Male or Female, age below 30 years old
 • Fresh Graduated are also WELCOME !!

19-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • High Service Mind
 • Experience in service field
 • Fresh graduation are welcomed

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration,Trans
 • Male, aged between 33 – 45 years old
 • 5 years in experience in bus services management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Multi National Company
 • Career growth
 • See job description.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experiences in HR Strategy
 • Good Personality, excellent presentation skill
 • Initiative in strategic management, hands-on

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

18-Jan-17

 

Applied
 • Be part of Thailand’s leading bicycle
 • An opportunity to brush up your working
 • Control the inventory management according

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure that contracts and proposals are properly
 • Understanding and attention to detail
 • Conduct contract strategy meetings

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of general procurement processes
 • Construction, Engineering and purchasing backgroun
 • At least 5 years’ exp of working as an admin sup

18-Jan-17

 

Applied
 • New graduate are welcome
 • Thai native speaker
 • Strong communication, administrative skill

18-Jan-17

 

Applied
 • University Degree in international relations
 • less than two years of relevant working experience
 • Strong organizational and time management skills

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.