• หญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกดี

14 hours ago

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.