• รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับยานพาหนะ
  • นำรถไปตรวจสภาพและต่อทะเบียนตามวาระ
  • สามารถปฏิบัติงานที่แม่สอด จังหวัดตากได้

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.