• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีใจรักในงานบริการ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

2 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสานงานกับลูกค้าได้

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.