• เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
  • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

4 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
  • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
  • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
  • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
  • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.