• เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
  • มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และการพิมพ์ที่ดี
  • เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ในการวิเคราะห์ พิจารณา วินิ

22-Jan-17

 

Applied
  • 5 years experience in human resources field
  • Male or Female
  • Songkhla

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.