• ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
 • สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดของแผนก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

11 hours ago

 

Applied
 • Providing secretarial assistance to the President
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Organizing and preparing agendas

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

11 hours ago

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

30-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Humance Resource,Good command in English
 • Time attendance, HR report,Pre-physical checking
 • 5 wk,provident fund,fix bonus,insurance

29-Apr-17

 

Applied
 • Customer Service
 • Competitive Salary
 • Fastest growing E-commerce

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รายได้สูงสุดถึง 25,000 บาทตามประสบการณ์การทำงาน
 • เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทประมูลสินค้าออนไลน์ที่เติบโต
 • ร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับพนักงานรวมถึงงานเลี้ยงบริษัท

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service
 • Competitive Salary
 • Fastest growing E-commerce

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 40-45 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in general affair
 • Management office facility and equipment
 • Purchase office stationery

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รับและโอนโทรศัพท์
 • รับวุฒิ ปวช., ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • มีบุคลิกภาพดี และทักษะการติดต่อสื่อสาร

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Apr-17

 

Applied
 • To manage overall HR & Administration functions
 • To manage Thai HR staff and oversee HR function
 • To report to Japanese GM

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • Handle Labour Union, 1 of 7 representatives
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

27-Apr-17

 

Applied
 • New graduated students are also welcome
 • Perform administrative duties for R&D Team
 • Responsibilities may include screening calls

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Interpret Thai to Japanese and Japanese to Thai
 • Interpret and translate to support production
 • At least one year relevant experience

26-Apr-17

 

Applied
 • Recording and generating quotes through ERP system
 • Manage and enter spares orders
 • Receive, direct and answer customer enquires

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • stock control for consumables, chemicals, dyes
 • plan calibration schedules of equipment
 • flight booking for the team in Bangpoo

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment & Retention
 • 1-3 years experiences in HR field
 • Good command of English

25-Apr-17

 

Applied
 • Age Not Over 30 years old
 • Good command of spoken and written English.
 • Working Day (Monday - Friday)

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.