• มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง วุฒการศึกษา ปวช -ปวส.
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำ

27 mins ago

 

Applied
 • Good Service Mind
 • English Communication
 • Administrative Support

27 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Recourse, Accounting
 • At least 0-2year experience on HR or Admin
 • Understanding or having experience in implementing

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/ human resources
 • C&B, Recruitment
 • Training, ER, Admin

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วางบิลค่าขนส่ง, จัดซื้อสินค้าและอะไหล่
 • ติดต่อประกันสังคม กรมขนส่ง สรรพากร และแรงงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง เท่านั้น อายุระหว่าง 22-28 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถอ่าน-เขียน-สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

28-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ภาษาจีน
 • อายุ 23 ขึ้นไป

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

28-Jun-17

 

Applied
 • ไม่จำกัด เพศ อายุ
 • ปวส., ปริญญาตรี, โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถมาทำงานที่จังหวัดระยองได้

28-Jun-17

 

Applied
 • Female/Male, age 25 years old
 • Bachelor in HR or related fields
 • Have experience 1-2 years in HR or related fields

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • opportunity to be part of leading trading company
 • opportunity to work with long history company
 • Attractive remuneration package

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with Power Generation Industry
 • Multi-cultural working environment
 • Prospect for further training & career development

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Education: Diploma or higher in any field
 • Experience: 1-3 years experiences
 • Language/Skill : Fair command in English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ER Manager
 • HRD , Training
 • Labour Law

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years in Business Accountant or other admin
 • Bachelor’s or higher in related field
 • Good command in English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • SAP experience is a must
 • High Salary and very good benefits
 • Good English

26-Jun-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resource or any related
 • At least 1 year of working experience in HR
 • Prefer to work in Rayong

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • รับผิดชอบงานเอกสาร งานข้อมูลระบบ

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 34-340 years
 • Bachelor degree in Human Resource
 • 5-7 years working experience as HR and Admin

26-Jun-17

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าเกาหลี
 • ประสานงานเป็นล่ามให้ผู้บริหาร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 22-29 ปี เชื้อชาติไทย/ สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์/ ภาษาอังกฤษได้ดี

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบปวส.บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

26-Jun-17

 

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • to utilize your HR knowledge & experience
 • Attractive remuneration package

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง อายุ 22ปีขึ้น
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการ / ธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Human Resources or any related field.
 • Understanding of Thai Labor Laws.
 • Earn experiences in dealing with Government.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Supporting company events, scheduling meetings and
 • Leading and developing a high performing Thailand
 • Providing direction, leadership and support

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years’ experience in Training Managemen
 • Developing training and annual plans based on HR
 • Supervising the e-learning resources

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience in HR
 • Good English, written and spoken
 • Available for occasional overtime work

23-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Medical Ins, Meal Allow, etc.
 • Japanese Plastic Injection Manufacturing
 • Good command in Japanese (N2 Level up)

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.