• ผู้พิการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • พิการ

12 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Age not over 30 years
 • Master Degree in any filed
 • New graduate are welcome

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong administrative and coordination skills
 • 3 years experience in administration
 • Good planning, organization and priority skills.

21 hours ago

 

Applied
 • Male / Female / Thai nationality only
 • degree in Human Resource management
 • 0-2 years in manufacturing environment

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปวช. เพศชาย อายุระหว่าง 18-30ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้เครื่องมือสำหรับเจียรงาน,ต๊าปเกลียว
 • หากสามารถใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวกับงานได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or bachelor’s degree in Business Admin
 • five years of experience in a Project Secretarial
 • Good command of written and spoken English

21 hours ago

 

Applied
 • Project Coordinator / Engineer Coordinator
 • Project Coordinator
 • Engineer Coordinator

21 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9001 และ ISO 14001

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน word,Excel
 • ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2 Years’ experience related to sales admin
 • Good command of English

23-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • ชำนาญการใช้ Excel, Word
 • สามารถทำบัญชีด้วยโปรแกรม Excel ได้

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, บัญชี
 • ออกเอกสารทางบัญชีการเงิน / ทำใบวางบิล

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

23-Jan-17

 

Applied
 • จัดตาราง event ให้เหมาะสม
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree in any field
 • Experience in multi international company
 • Experience in global system

21-Jan-17

 

Applied
 • Experience as HR Generalist in manufacturing
 • 5 years management and leadership experience
 • Experience in employee engagement

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources
 • General Affair
 • Administration

20-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • HR Specialist
 • HR Assistant Manager
 • HR&Admin Role

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย , อายุระหว่าง 23 ปี - 30 ปี
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์

19-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 08-30-17.30น.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • Proactive
 • Work with under pressure

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources
 • General Affair
 • Administration

19-Jan-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resources
 • General Affair
 • Administration

19-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • At least 2 year experience in Administration
 • Good command in English and service mind

19-Jan-17

 

Applied
 • Human Resources
 • Employee Relation (ER)
 • General Affairs (GA)

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • To support quality & customer service job
 • Experience: 0-3 years
 • Special skill :Admin, computer skill, English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in administrative work
 • Bachelor's degree, preferably in Business Admin
 • Excellent interpersonal skills, mature

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced with ISO14001 & OHSAS 18001, HRD, HRM
 • Good knowledge of Labor Law and relevant law
 • Leading HR function, Safety , Environment

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

18-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

18-Jan-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3 year in professional experience in BOI
 • Having background and networking in Automotive

18-Jan-17

 

Applied
 • Good organization and coordination skills
 • Good communication skills in English
 • Some experience in BOI, import/export, and HR

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in any related field
 • Experience in managing complicated
 • Good problem solving skills

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้(N3หรือเทียบเท่า)

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related
 • CBA negotiation
 • 10 year experiences in labor relations

18-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการอย่างน้อย 2ปี
 • เรียนรู้เร็วมีความกระตือรือล้น มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการจัดการ

18-Jan-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in human resources management
 • Minimum 5-7 years of work experience in HR
 • Fluent in speaking, reading and writing in English

18-Jan-17

 

Applied
 • Control of IN-OUT stock control
 • Monitor record of materials in inventory
 • Working 6 days per week

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.