• การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล รัฐศาสตร์ อื่นๆ
 • ประสบการณ์งานด้านธุรการ 3ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • การจัดสวัสดิการ, บริหารค่าตอบแทนต่าง ๆ

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) 18 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานเสนอแฟ้ม งานประสานงานในภารกิจกรรมการผู้จัดการ
 • งานรวบรวมรายงาน งานเอกสาร
 • เคยอยู่บริษัทมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานปฏิบัติการด้าน - งานบุคคล - ธุรการ – ทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อายุ 22 - 35 ปี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานปฏิบัติการด้าน - งานบุคคล - ธุรการ – ทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อายุ 22 - 35 ปี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years’ experience in a sales coordination role.
 • Able to work under pressure.
 • Performing administrative tasks.

26-Oct-16

 

Applied
 • Able to work with minimal supervision
 • Strong communication, organizational
 • Good computer and Microsoft Office skills

26-Oct-16

 

Applied
 • ลงทะเบียนผู้ป่วย, จัดทำแฟ้มประวัติผู้ป่วย,
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ

26-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.
 • เป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

25-Oct-16

 

Applied
 • Chinese speaker
 • On-site Assistant
 • Be able to travel

25-Oct-16

 

Applied
 • ขายสินค้าหน้าร้าน
 • ทำใบเสนอราคา
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสต๊อคอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • การจัดของแถมอิเว้นท์ และอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • วุฒิ ป. ตรีทุกสาขา

25-Oct-16

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์
 • งานด้านเอกสารต่างๆของแผนกช่าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • Strong and experienced in HR Factory
 • very Good English communications
 • Strong in setting up new HR system

25-Oct-16

 

Applied
 • Female / 35 Years old up
 • degree in Accounting or Management
 • 8 years experience in Management

25-Oct-16

 

Applied
 • Female / 35 Years old up
 • degree in Accounting or Management
 • 8 years experience in Management

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงานการประชาสัมพันธ์
 • บริการข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงานการประชาสัมพันธ์
 • บริการข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Experiences in Sales Operation or Sales Co.
 • Good communication and can communicate in English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารทีมงานแผนกธุรการขาย
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบภายในได้เบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • HR Executive role work in Kalasin
 • Related HR experience
 • Development opportunities

24-Oct-16

 

Applied
 • เบิกของ/รับของ/เช็คยอด/ทำรายงานกระทบยอด
 • ปวช./ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ การตลาด
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ28ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะส่วนตัว รถยนต์หรือจักรยานยนต์

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆในฝ่าย
 • รับโทรศัพท์ลูกค้า และจัดบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีติดตามงาน

23-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.