• ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของ วว.
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย ๑ ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์,
 • ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • ประสานงานดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

25-Oct-16

THB45k - 70k /month

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

25-Oct-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • เจรจาเงื่อนไขการชื้อขาย และให้ค่าปรึกษาแก่ลูกค้า
 • มีความชื่อสัตย์ มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ Internet

25-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลงานในแผนกบัญชี-การเงิน
 • ติดต่อประสานงานและรวบรวมเอกสารจากฝ่ายต่างๆ
 • บันทึกบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working experiences in Human Resource.
 • High Proficiency in English.
 • Knowledge in Thai Laws concerning to BOI.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience in Shipping Process and admin.
 • Good command in English.
 • Coordination to consultation import / export.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Min 1 year working experience.
 • Good in English conversation and writing.
 • Alert, aggressive, and willing to work smart.

21-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to cooperate with top management
 • Opportunity to grow yourself
 • Opportunity to make use of accounting skill

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resource
 • Min 3 years working experience in HRM field
 • Good English skills both spoken and written

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.

21-Oct-16

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

11-Oct-16

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

11-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • ASST. MANAGER
 • MANAGER
 • HR & ER issues

11-Oct-16

THB45k - 90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.