• เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
  • จัดทำใบเสนอราคา งานเอกสารต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย
  • วุฒิ ปวส. - ปริญาตรี ทุกสาขา อายุ 22 - 40

23-May-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.