• งานธุรการเอกสาร
 • ตรวจสอบ บิลซื้อ-บิลขาย
 • จัดทำสต๊อคสินค้า

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Strong analytical, problem solving, communication
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Admin
 • ธุรการ
 • ประสานงานโครงการ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร รายงาน บันทึการประชุม ประสานงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 18-35 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality. Female or Male age 35 to 50.
 • Bachelor's Degree in HR, Accounting
 • Experienced with CRM and reporting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum 2 years of work experience related to Repo
 • Very good command of English
 • A Degree in Information Technology, Accounting, Fi

5 hours ago

 

Applied
 • Proven record in HR as Regional role
 • Fluent in Japanese and English
 • Familiar with Japanese company

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช/ญ อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบ
 • ประสานงานต่างๆ ในองค์กร
 • ทำงาน 5 วัน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

5 hours ago

 

Applied
 • HR degree with experience in trainings
 • Dynamics and strong presentation skills
 • Manufacturing background

5 hours ago

 

Applied
 • Managing office procurements, vendor comparisons
 • Administering and purchasing all office equipment
 • Compiling records for insurance purposes

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • มีความละเอียดรอบคอบ

5 hours ago

 

Applied
 • ได้ทุกสาขา
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนและงบประมาณ
 • จัดทำรายงาน/ข้อมูล/วิเคราะห์ยอดขาย/ผลการดำเนินงาน
 • การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5 hours ago

 

Applied
 • รับใบตรวจนับสินค้าเพื่อนำมากรอกข้อมูล
 • สอบถามรายละเอียดการขนส่งสินค้าจากลูกค้า
 • บันทึกชื่อผู้รับ-ผู้ส่งเบอร์ ที่อยู่ให้ชัดเจน

5 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
 • ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งบริษัทฯ
 • ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • นัดหมายบุคคลากรเข้าสัมภาษณ์
 • ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน

5 hours ago

 

Applied
 • 25-30 years old Male or Female
 • BSc in Business Administration
 • Good command in English. (TOEIC >650)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • Fun Environment
 • Great Location

5 hours ago

 

Applied
 • Skills for Time management
 • Prepare meeting agenda
 • Excellent spoken and written English

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • 2-3 yrs experiences working in an HR, coordinator
 • Male or Female, aged not over 35 years old

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 1-2 years experience in secretarial
 • Bachelor’s degree in any field
 • Good administrative skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 22-25 years old
 • Vocational or higher in any field
 • 0-3 year experiences in general affairs

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ - พิมพ์ดีดได้

5 hours ago

 

Applied
 • Mass recruitment (Sales, Admin, Store, Cashier)
 • Good interpersonal skill
 • Build network and pipeline for nationwide

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ตรวจเช็คและรับส่ง Mail รวมทั้งเอกสารเข้าออกทั้งหมด
 • ดูแลการเบิกจ่าย จัดหา จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในการบริหารงานขาย
 • ชาย หรือ หญิง วุฒิปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experiences in Project Coordinator, Secretary
 • Degree in Business Administration, Communication
 • Good interpersonal and communication skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • คีย์ข้อมูล , จัดเอกสารเข้าไฟล์ , ประสานงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน HR 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Excel, Powerpoint

5 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 5 years of work experience, ideally in recruitment
 • Excellent interpersonal skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Time Management
 • Thai nationality male / female. Age not over 35
 • 1 year experience in administrative

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Receptionist / Operator
 • Female only
 • age not over 28 years

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Enthusiasm for work Good
 • Computer literacy
 • Fluent in English

5 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-3years experience in recruitment and selection
 • Able communicate in English would be advantage

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Computer
 • Analysis of Monthly,Quarterly ,Yearly HR Report
 • Knowledge of Human Resources process.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Bachelor Degree in HR, political
 • Generalist HR management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • 1 yr+ experience in Sales coordinator/ Sales Admin
 • Skills in Logistic/Import/Export will be a plus
 • Excellent Command of English

12 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • HR
 • Degree preferably in Human Resources
 • Fresh Graduate are welcome to apply

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to learn many things such as import & Export
 • Able to engage in the setup of the corporation
 • Able to work in the company which has know-how

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree / Master's Degree
 • สามารถทำงานเสาร์ หรืออาทิตย์ได้
 • ปฏิบัติงานที่อาคาร แจ้งวัฒนะ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ธุรการ ประจำอาคารชุด จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.