• ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคลากร
 • จัดเตรียมเอกสารประวัติบัญชีรายการพนักงาน
 • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานราชการอื่น

5 hours ago

 

Applied
 • HR
 • experience in BOI
 • Navanakorn Pathumthani

6 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • งานธุรการทั่วไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Service mind and problem solving skills needed
 • Good team player, hard working, eager to learn
 • English improvement by ongoing training

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-27 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-27 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • male or female / age : 22~35 years old
 • English : communication level
 • responsible for supporting sales activity

22 hours ago

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • 3 - 5 years’ experience in General Admin
 • Service minded, strong interpersonal skills

22 hours ago

 

Applied
 • Employee Relations , Administration , meeting
 • customers , oil , gas , Organize , schedule
 • telephone, email, letter ,organization , service

22 hours ago

 

Applied
 • Ensure all students are enrolled correctly
 • Promote student enrolments and school activities
 • Maintain accurate enrolment information

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 16949:2009
 • ISO 9001:2208 อย่างน้อย 2-3 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • 0-1 ปี ทางด้านงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

22 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ WINSpeed หรือ Oracle

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี)
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานติดต่อประสานงาน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช-ญ. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารไซด์งาน
 • ประสานงานระหว่างสำนักงานและไซด์งาน

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
 • 1 years experience as coordinator, communicator.
 • Good command in English.

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Management or relate
 • New graduated
 • Good communicate in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องทั่วไปพร้อมทั้งความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
 • ตอนรับและให้บริการลูกค้า
 • ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าเพิ่ม

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารฯ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Labour Laws knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน

22 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้(N3หรือเทียบเท่า)

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ35ปีขึ้นไป
 • ใกล้บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อดทนต่อเเรงกดดันได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ35ปีขึ้นไป
 • ใกล้บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อดทนต่อเเรงกดดันได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • Handle any support of administration section
 • Good command of Japanese language proficiency
 • Female, Age between 25-35 years old

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี สัญชาติไทย
 • มีความกระตือรือร้น
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Sales & Marketing
 • Handle an administration task to support JP
 • Good English proficiency level

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in International Management
 • Experienced in Oversea Sales under BOI
 • Handle to issue and confirm with checking PO

22 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการ เพื่อsupport ทีมงานขาย
 • ซื่อสัตย์ รักงานขายและงานบริการ อดทน
 • ช่วยประสานงานระหว่างทีมขายกับบริษัท

21-Feb-17

 

Applied
 • Female Age 25 - 30 years old.
 • 1-3 years experience
 • Have good verbal and written communications skills

21-Feb-17

 

Applied
 • to work with warm small company and grow up
 • to utilize your knowledge to make the company
 • to learn Japanese company business

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้่นไป
 • คีย์ข้อมูล พิมพ์และจัดเก็บเอกสาร
 • โทรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

21-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female - Age 35 up
 • Bachelor in Any Engineering / Science
 • Good Command in English Business Level

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการโครงการ
 • จัดทำค่าแรงคนงาน ค่าแรงก่อสร้าง
 • ตรวจสอบเอกสาร ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ

21-Feb-17

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • หากสามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน B-Plusได้

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม excel

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience as HR Generalist in manufacturing
 • 5 years management and leadership experience
 • Experience in employee engagement

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Director
 • Automotive
 • Human Resource Director

21-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female 22-30 years old
 • Bachelor of Sales , Marketing or related fields
 • Experience above 2 years

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.