• เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้่นไป
 • คีย์ข้อมูล พิมพ์และจัดเก็บเอกสาร
 • โทรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

8 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in human resource
 • Expertise in payroll management is a must.
 • Advanced skills in MS Excel are highly desirable.

11 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 23 - 30 years old up
 • Bachelor’s degree in administration or related
 • TOEIC Score at least 400 points

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 16949:2009
 • ISO 9001:2208 อย่างน้อย 2-3 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • 0-1 ปี ทางด้านงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Issue document example P/O , memo , sales record
 • Send and receive email to YPS BKK office
 • Sometime have to go out pick up some spare parts

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Management
 • Resourceful and self-motivated.
 • Contract overseas customers by email

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • Age : More than 20 Years old
 • Good command for Speaking, Reading, Writing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle any support of administration section
 • Good command of Japanese language proficiency
 • Female, Age between 25-35 years old

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี สัญชาติไทย
 • มีความกระตือรือร้น
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

17 hours ago

 

Applied
 • To confirm all Excursion with Guide and Driver
 • To confirm all Excursion Booking
 • Booking confirmation with supplier by fax

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word,Excel,Power Point ได้
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2-3ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age between 30-35 years old
 • Average command of both written and spoken English
 • Have experience in HR for 5 years

17 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง จัดทำประวัติ
 • ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผน

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-17

 

Applied
 • เปิด PR สั่งซื้อ stationary
 • จบ ปวส ขึ้นไป
 • ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบภายในโรงงาน

19-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดเตรียมเอกสาร

19-Jan-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

19-Jan-17

 

Applied
 • Employee Relations , Administration , meeting
 • customers , oil , gas , Organize , schedule
 • telephone, email, letter ,organization , service

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถส่งสาร ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ต้อนรับบริการลูกค้า

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ลูกคค้าสัมพันธ์ ประจำชลบุรี (ห้วยกะปิ)
 • เป็นผู้ให้บริการลูกค้าและตัวแทนทางโทรศัพท์
 • ไม่ใช่งานขายประกัน

19-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานประจำที่สำนักงานในตำแหน่งธุรการ-ประสานงาน
 • เพื่อดูแลจัดการด้านเอกสารการขายและการประสานงาน
 • ดูแล/ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • Experience in manufacturer
 • High proficiency of English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
 • 1 years experience as coordinator, communicator.
 • Good command in English.

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

18-Jan-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • HR Manager
 • Good in English Communication & Written
 • Admin GA HR Manager

18-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Female, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree
 • 3 yrs. Up experience in H.R.&G.A

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in any related field
 • Experience in managing complicated
 • Good problem solving skills

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Company Incentive,Med Ins,Prvd F,Transp, Full Attd
 • HR / Recruitment Service Agency
 • Exp. in working in Japanese Company

18-Jan-17

 

Applied
 • BOI, Wires, Household Electronic Appliances
 • Customs clearance
 • Tax Privilige

18-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารในฝ่ายขาย
 • ติดต่อประสานงาน ภายนอก ภายใน บริษัทฯ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

18-Jan-17

 

Applied
 • 1-3 years experiences with Visa and Work Permit
 • Bachelor’s Degree in any Business Admin, HR
 • Fluent in the English language

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in HRM, HRD
 • Over all HR management
 • at least 5 years experience in managerial role

18-Jan-17

 

Applied
 • Can work in pattaya
 • Making promotions and ads + photoshop
 • Coordinate with customer and other department

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

17-Jan-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17-Jan-17

 

Applied
 • Strong experience in secretary task.
 • Good command of spoken and written English.
 • Fast learning and service minded.

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม excel

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปวส.ขึ้นไป ด้านการท่องเที่ยว
 • สามารถสืื่อสารภาษาจีนได้

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.