• เปิด PR สั่งซื้อ stationary
 • จบ ปวส ขึ้นไป
 • ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบภายในโรงงาน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

9 hours ago

 

Applied
 • Male or female / age : around 28~35 years old
 • 3 years experience as general affair
 • Communicative English skill

17 hours ago

 

Applied
 • Managing of employee welfare in relation
 • Managing for stationery & company uniform
 • Determining and recommending employee relations

18 hours ago

 

Applied
 • Recruitment & Selection
 • Thai Nationality ,Female / Male 22 - 25 years up
 • Bachelor degree in Humanities, Communication Arts

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Excellent communication, problem solving
 • Fast Learner, Can-do Attitude, Positive-thinking
 • Excellent Command of written and spoken English

23 hours ago

 

Applied
 • Graduate degree in HR, business or related field
 • Sound knowledge of recruitment
 • Possess good software application skills

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารในฝ่ายขาย
 • ติดต่อประสานงาน ภายนอก ภายใน บริษัทฯ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • 5 years’ senior office experience in Admin
 • Use of word processing and Microsoft Office.
 • Mature and be able to work under pressure.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง 22 - 35 ปี
 • มีความคล่องแคล่วในการติดต่อประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience from Automotive industry is prefer
 • Minimum 5 years of HR experiences
 • Aggressive and Good English Skills

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admini
 • At least 2+ years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ, อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ

24-Feb-17

 

Applied
 • Can work in pattaya
 • Making promotions and ads + photoshop
 • Coordinate with customer and other department

24-Feb-17

 

Applied
 • HR Officer
 • Good command in English
 • Bachelor degree in hr field or related

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • New graduates are welcome
 • Solving problem skill, Proactive
 • Can working under pressure

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

24-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานด้านการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง
 • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
 • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

24-Feb-17

 

Applied
 • งานเอกสาร และข้อมูลสถิติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช,ปวส

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25 ปี ไม่เกิน 45 ปี
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสาร ประสานงาน
 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมนุษย์สัมพันธ์ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

23-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degrees or Diploma in any fields
 • 1-2 years experience in construction field
 • Good knowledge in computer application

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • HRBP, Center of Excellence, Change management
 • succession planning, COE, Internal Communication
 • Gap analysis, OD, Organization Development

23-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female Age 23 - 30 years old up
 • Bachelor’s degree in administration or related
 • TOEIC Score at least 400 points

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Feb-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • งานด้านเอกสาร , จัดทำใบเสนอราคาเสนอ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • At least 2 years experience in HR field.
 • Good leadership and human relation approach.
 • Good command of English.

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปวส.ขึ้นไป ด้านการท่องเที่ยว
 • สามารถสืื่อสารภาษาจีนได้

23-Feb-17

 

Applied
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • ขับรถได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

23-Feb-17

 

Applied
 • To assist for development and administering
 • To assist on the coordination of planning
 • To coordinate and administering with Welfare

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise daily Berth/Yard/Ship planning
 • Provide support to Berth/Yard/Ship Planner team
 • Minimum of 5 years working experience

23-Feb-17

 

Applied
 • พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้งาน Microsoft

23-Feb-17

 

Applied
 • Female, Male age 33 - 45 yeas old, HR Management,
 • HR, GA, Asst. HR Manager, payroll - Business plus
 • Bachelor's of Human resource or related field

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคลากร
 • จัดเตรียมเอกสารประวัติบัญชีรายการพนักงาน
 • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานราชการอื่น

22-Feb-17

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management

22-Feb-17

 

Applied
 • Service mind and problem solving skills needed
 • Good team player, hard working, eager to learn
 • English improvement by ongoing training

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • 3 - 5 years’ experience in General Admin
 • Service minded, strong interpersonal skills

22-Feb-17

 

Applied
 • Employee Relations , Administration , meeting
 • customers , oil , gas , Organize , schedule
 • telephone, email, letter ,organization , service

22-Feb-17

 

Applied
 • Ensure all students are enrolled correctly
 • Promote student enrolments and school activities
 • Maintain accurate enrolment information

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 16949:2009
 • ISO 9001:2208 อย่างน้อย 2-3 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • 0-1 ปี ทางด้านงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

22-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ WINSpeed หรือ Oracle

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.