• หญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกดี

16 hours ago

 

Applied
  • หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ขั้นตํ่า 1 ปี
  • ดูแลด้านเอกสาร

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.