• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและการควบคุมเอกสาร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Cola, OT Pay, Meal Sup
 • Big Group Automotive Parts Manufacturing
 • At least 3 years in Admin in Manufacturing

12 hours ago

 

Applied
 • IT savvy with proficiency in database programs
 • Meticulous with good analytical, communication
 • Tertiary education with at least 2 years

12 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Cola, OT Pay, Meal Sup
 • Big Market share Automotive Parts Manufacturing
 • At least 3 years in HR/Admin in Manufacturing

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27- 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to use Microsoft Office
 • 2 years’ experience in positions
 • Supporting the sales team

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience at least 5 years
 • Able to work to deadlines with self-supervision
 • Experience in project management or documentation

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment & Retention
 • 1-3 years experiences in HR field
 • Good command of English

12 hours ago

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22-May-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22-May-17

 

Applied
 • Female, age 22-28 years old with a degree
 • 1-2 years of experiences in administrative work
 • Support& control 2D drawing,other engineering Doc

22-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • Administration support
 • Fresh graduate is welcome
 • MS Office

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

21-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Meal Allow, Cola, PVD Fund, OT
 • Long History Automotive Polymer Parts Manufacturer
 • At least 3 year exp. in GA/ Admin

20-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

20-May-17

 

Applied
 • HR Training Specialist, Human Resources
 • HR Learning and Development, Manufacturing
 • Organization Training and Development

19-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged 40-45 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ 5 ปี (Import – Export)
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 22-30 years old
 • Bachelor degree in Japanese or any related fields
 • 1-3 years working experience

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

17-May-17

 

Applied
 • At least 2 years of relevant working experience.
 • communication (spoken and written English & Thai)
 • IT savvy with proficiency in database programs.

17-May-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.