• เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

1 hour ago

 

Applied
 • Providing secretarial assistance to the President
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Organizing and preparing agendas

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

1 hour ago

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

30-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged 40-45 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in general affair
 • Management office facility and equipment
 • Purchase office stationery

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Apr-17

 

Applied
 • To manage overall HR & Administration functions
 • To manage Thai HR staff and oversee HR function
 • To report to Japanese GM

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 22-30 years old
 • Bachelor degree in Japanese or any related fields
 • 1-3 years working experience

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ 5 ปี (Import – Export)
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
 • ดำเนินการเบิกของและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
 • จัดเก็บ,คีย์ข้อมูลต่าง ๆ

27-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • 3+ yrs in Customer Services from Logistic Services
 • Service Mind, Good Analytical and Communication
 • Good command in English

27-Apr-17

 

Applied
 • Handle Labour Union, 1 of 7 representatives
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

27-Apr-17

 

Applied
 • Administration support
 • Fresh graduate is welcome
 • MS Office

27-Apr-17

 

Applied
 • New graduated students are also welcome
 • Perform administrative duties for R&D Team
 • Responsibilities may include screening calls

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Good command of spoken & written in English
 • 3 - 5 years’ experience in Human resources

25-Apr-17

 

Applied
 • Recruitment & Retention
 • 1-3 years experiences in HR field
 • Good command of English

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
 • สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดของแผนก

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.