• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • Document Controls , Recording , information ,
 • Collecting , Procedures , Creating Transmittals ,
 • Project ,AsBuilt files , customer , Database

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
 • งาน SAP Support
 • แก้ไขปัญหาและสนับสนุนการใช้งาน SAP

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree in General Management
 • Good command of written and spoken English
 • Good skill computer

1 hour ago

 

Applied
 • payroll incentives for 150 employees, 1subordinate
 • do staffing, recruiting, retention, develop plan
 • Review and set HR and company benefit and policies

1 hour ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 28-38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ,สาขามนุษยศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 3 ปี ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Proficient in HR matter
 • Good writing & speaking English
 • At least 3 years’ relevant experience

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • Experience in Secretary or Admin for 2 years
 • Fluency in English both written and spoken

1 hour ago

 

Applied
 • Consult and advise local management in all HR
 • Good knowledge of payroll and HR administration
 • 5-10 years’ experience in a generalist HR role

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Contract 1 year/ Renewable
 • Finance or Banking background prefered
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

1 hour ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารและเลขานุการโครงการ
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

1 hour ago

 

Applied
 • Female / Male,Thai Nationality only.
 • Associate Degree Major in Accounting
 • 0-2 years experiences in accounting department

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Problem solving skill and detail oriented
 • At least 1 year of working experience
 • Basic Accounting Knowledge

1 hour ago

 

Applied
 • HR and Admin; Visa, Work permit for foreigners
 • Recruitment, Payroll, Development
 • Fluent in English

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 2-3 years experience in handing import
 • Excellent interpersonal skills, self-motivated

1 hour ago

 

Applied
 • Excellent English
 • Experience in Multinational Business
 • Good appearance

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in Executive Assistant.
 • Direct experience in working with Japanese.
 • Flexibility to adapt to a variety of working style

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • university graduated
 • computer skill required
 • be able to communicate in english

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • HR and general office administration
 • Friendly International environment
 • Full or part time

1 hour ago

 

Applied
 • compensation & benefit
 • Total Rewards
 • Remunerations

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสานงานการตลาด
 • บัญชี, ธุรการ, ประสานงาน, การตลาด

1 hour ago

 

Applied
 • Aged 25-32 years old / Thai nationality
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Experience in the marketing of nutrition

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in dealing with overseas clients
 • Very good communication skill (verbal & written)
 • Experience in trademark registration is preferred

1 hour ago

 

Applied
 • Assist in cash flow management.
 • Involve invoice billings and monitor overdue
 • Maintaining up to date HR Matters.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Only Female, age 23 - 31 years old
 • 0 - 5 year experience in Administrattor task
 • Salary : 18,000 - 60,000 + other benefits

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, female, age 24 - 35 years old.
 • 3-5 years’ experience as Executive Secretary
 • Good command of spoken & written English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานเกี่ยวกับองค์กรโดยรวมทั้งหมด
 • รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลพนักงานในองค์กร

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความอดทนในการทำงานสูง
 • ประสานงานเซล กับลูกค้า
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

1 hour ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • รับ order จากพนักงานขาย
 • จัดทำใบสั่งขาย
 • จัดทำเอกสารใบเสนอราคา

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • หากใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน แปลเอกสาร ผู้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • พูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ23ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน (HSK5ขึ้นไป)
 • ประสานงานภาษาจีน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any field.
 • Experience in secretarial, executive assistant.
 • Communicative in both spoken and written English.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for company registration activities
 • Detail-oriented, drive for quality & result
 • Good communication skill both Thai & English

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ดูแลงานสำนักงาน และงานธุรการทั่วไป

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ MIS หรืออื่น ๆ
 • ประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูลการขายหรือที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนควบคุม และแก้ไขปัญหาการขายสินค้า

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • English speaking Thai person.
 • Good communication skills.
 • Start immediately.

1 hour ago

 

Applied
 • full scope of HR function
 • matrix organization, regional role
 • very good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานบุคคล
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical, electrical, civil, instrument, control
 • EPC, document controller, document control
 • English, Mandarin, Chinese, HSK 4

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business, Public Admin.
 • All administrative and support activities.
 • TOEIC or equivalent minimum score is 600.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years experiences in Sales Coordinating
 • Female, age not over than 30 years
 • SAP program

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • International consumer goods manufacturer.
 • Great work environment.
 • Great career opportunities.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.