• จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 3-5 years working experience as Sales Support
 • Female, Thai nationality, Age 30-38

1 hour ago

 

Applied
 • 3-5 years of fundamental HR & administration
 • Experience in implementing development & training
 • Experience in handling recruiting from end-to-end

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources Development
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Experience of all HR functions

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลนัดหมายและตารางงานผู้บริหาร
 • จัดเตรียม และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • จัดทำเอกสารประชุม จดบันทึกการประชุม

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ แก้บัญหาเฉพาะหน้า

1 hour ago

 

Applied
 • To manage all general administrative jobs
 • To contributes to team effort by accomplishing
 • Follow-up and coordinate with Board of Investment

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support external sales team and agents
 • Provide all order or product desired info
 • Check, process and coordinate sales order process

23-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย , วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้

23-Feb-17

 

Applied
 • Female age not over 27 years old.
 • Good command in English communication
 • Scheduling simulator booking for customer(Airline)

23-Feb-17

 

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

23-Feb-17

 

Applied
 • Manage employee benefit program for all employees
 • Assist HR administration tasks for all employees
 • Support English language business call

23-Feb-17

 

Applied
 • Overall control of Human Resource & General
 • Labour Union management
 • Welfare (transportation,canteen,Uniform)

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 2 years of experience in Human Resources Managemen
 • Excellent in English of both verbal and written

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work in No.1 special steel
 • Able to contribute many kinds of industry
 • Able to work in a homelike atmosphere

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Secretary
 • Excellent English
 • Taking Minute of Meeting

22-Feb-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Plant HR management and Admin, Employee relations
 • 15+ yrs exp. from automotive manufacturing (UNION)
 • Strong thai laws negotiation leadership good-ENG

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เข้าร่วมประชุม สรุปและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

22-Feb-17

 

Applied
 • ทำค่าแรงคนงานต่างด้าว
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
 • ดูแล พนง. พร้อมประสานงาน เกี่ยวกับ ใบอนุญาตทำงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • ติดตามราคาจาก sub contact และรายละเอียดอื่นๆ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Graduated Bachelor's Degree
 • 3 years in Logistics Field, especially in coordina
 • Strong networking and communication skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • รู้กฏหมายจราจร

21-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female Thai Nationality, age 25- 38
 • 2-years up experience as an Administrative
 • Strong command of both written and spoken English

21-Feb-17

 

Applied
 • 5 years’ experience as HRM or similar
 • To have a “can do” attitude.
 • Good communication and interpersonal skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female not over 30 years old
 • Diploma of High Vocational Education
 • 2 years experience in Receptionist/ Admin

20-Feb-17

 

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Transport Allow, Accident Ins, OT
 • Fastener for Various Industries Trading Company
 • Fresh graduates are welcome

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ / การตลาด
 • ทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 • มีความรู้เรื่องงานอะไหล่เครื่องซัก อบ รีดผ้า

20-Feb-17

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญา ตรี – ปริญญาโท สาขา การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • Good command of English
 • สัญญาจ้าง 4 เดือน
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี / ธุรการบัญชี

20-Feb-17

 

Applied
 • Support sales Executive
 • 1 year experience in Sales-co in Manufacturing
 • Female Age less than 32 years old

20-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office

20-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

20-Feb-17

 

Applied
 • To maintain and expand the business
 • To develop new customers
 • Male or Female, Thai Nationality, Age 22-28

20-Feb-17

 

Applied
 • เงินเดือนต่อรองได้
 • ณ์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.