• ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี / ธุรการบัญชี

15 hours ago

 

Applied
 • Female, age between 30 - 35 years old
 • Good command of English and Computer
 • At least 3 years working experience in human resou

22-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 18 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 18 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Utilize your skills to help the company
 • Opportunity to assisting the sales team
 • Opportunity to work in reliable logistic company

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in general affair
 • Management office facility and equipment
 • Purchase office stationery

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age between 35 - 45 years old
 • At least 10 years working experience
 • Bachelor's Degree in any field

21-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • To manage overall HR & Administration functions
 • To manage Thai HR staff and oversee HR function
 • To report to Japanese GM

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, PVD Fund, Group Insurance, OT Pay
 • Japanese Measurement Machine & Tools Trading Co.
 • At least 3 yrs exp. in Sales co and Import

21-Apr-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Min.3 years exp. Admin or Secretary
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Apr-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

20-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

20-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle Labour Union, 1 of 7 representatives
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

20-Apr-17

 

Applied
 • New graduated students are also welcome
 • Perform administrative duties for R&D Team
 • Responsibilities may include screening calls

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female not over 30 years old
 • Diploma of High Vocational Education
 • 2 years experience in Receptionist/ Admin

20-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 27-35 years
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 5 years experience in related field

20-Apr-17

 

Applied
 • Interpreting from Thai to Japanese and vice versa
 • Srong English and Japanese (JLPT N2 or up)
 • At least 1 year experience in interpreter

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ / การตลาด
 • ทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 • มีความรู้เรื่องงานอะไหล่เครื่องซัก อบ รีดผ้า

19-Apr-17

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญา ตรี – ปริญญาโท สาขา การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 30-39 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience in administration

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 35-45 years old
 • At least Bachelor degree in any field
 • Minimum 6 years-work experience in HR

19-Apr-17

 

Applied
 • ประสานงานทั่วไป ในกระบวนการผลิต
 • เพศชาย - หญิง วุฒิฯ ปวช. - ปวส. ( บริหารธุรกิจ )
 • มีประสบการณ์ธุรการงานผลิต

19-Apr-17

 

Applied
 • Operation Admin
 • Secretary
 • Operation

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 24-27 years old
 • Bachelor degree in Marketing, Business Admin
 • Admin, Sales Support, Sales Admin

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Knowledge of VAT/Duty processes & policies.
 • Basic knowledge of the transport industry.

18-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female, age 30 - 35 years o
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Need 5 years for experience.

18-Apr-17

 

Applied
 • Preparing documents and reports for the Sales Team
 • 3 years+ working experience in a sales coordinator
 • Good command of English (speaking & writing)

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduate will be considered.
 • Knowledge of local and/or international customs
 • Good command of written and spoken English

18-Apr-17

THB13k - 16k /month

Applied
 • Male/Female 22-35 years
 • degree in Human Resource Management
 • 2-3 years of experience in HRM

18-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 23-29 years
 • degree in Marketing, Business Administration
 • 1 year experience in related field

18-Apr-17

 

Applied
 • Traslating Thai staff and Japanese management
 • Take care of customer enquiries
 • Analyses market trends, demand and competitor

18-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานธุรการ/ตรวจสอบภายใน/เลขานุการ
 • ดูแลระบบเอกสารควบคุมของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

17-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female age 25-35 year.
 • Bachelor's Degree in business Administration ma
 • Experience in Secretarial,Engineering function at

17-Apr-17

 

Applied
 • ประสานงานหน้างาน (admin)
 • พิมพ์เอกสารใบเสนอราคา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี

17-Apr-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จัดทำใบเสนอราคา

17-Apr-17

 

Applied
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า
 • สามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้

17-Apr-17

 

Applied
 • Providing secretarial assistance to the President
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Organizing and preparing agendas

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
 • สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดของแผนก

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลนัดหมายและตารางงานผู้บริหาร
 • จัดเตรียม และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • จัดทำเอกสารประชุม จดบันทึกการประชุม

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years experience in Accounting and Admin
 • Qualified to act as Company Accountant
 • Managing Finance / Bookkeeping duties

17-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ย
 • 3 ปีขึ้นไป ในงานบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานในสายงานธุรกิจขนส่ง

17-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.