• มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • รู้จักแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
 • มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ

21-Oct-16

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความกระตือรือร้น

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการหมู่บ้าน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experiences of Executive Secretary
 • Excellent command of English, service mind
 • Experiences working in Manufacturing env.

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิคดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ใช้ MS office และพิมพ์งานได้คล่อง

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิคดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • พูดอ่านเขียนจีนได้ดี

18-Oct-16

 

Applied
 • 5 yrs exp in ISO9001, QMS, internal - lead auditor
 • Exp with local laws/regulatory/permission process
 • Train-the-trainer skill

18-Oct-16

 

Applied
 • Male / Thai Nationality / 40-45 years old
 • Preferably in Food Manufacturing
 • Good English language skills

18-Oct-16

 

Applied
 • Experience in managerial position HRM / HRD.
 • Fluent in English both written and spoken.
 • Ability to self motivate & energetic.

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.