• เช็คสต๊อกสินค้า
 • เพศ หญิง 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 และระบบ มอก.
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง 18-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง 24-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

24-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และระหว่างองค์กร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

24-Feb-17

 

Applied
 • 1.มีประสบการณ์การเป็นadminอย่างน้อย1ปี
 • 2.มีปฏิภาณไหวพริบดี เเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • 3.มีความซื่อสัตย์ สุจริต เเละ อดทน

24-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงานในบริษัท

23-Feb-17

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

23-Feb-17

 

Applied
 • จดบันทึกและสรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ(อังกฤษ/จีน)
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • ค่าจ้างสวัสดิการ
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 30 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • At least 12 years of exp in Plant HR & Admin
 • Fluent English, Good Managerial skill, Hands on
 • Able to work in Samut Sakhon area

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Vice President - HR & OD

INTEQC Group

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Bachelor's Degree or Master's Degree in HR
 • Manage and implement the performance management
 • Male Female, Age over 40 years

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี และซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ MS Office

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in HR or Organization Management
 • At least 5 years’ experience in related fields
 • Good command of Reading English

21-Feb-17

 

Applied
 • HRBP
 • Human Resources Business Partner Support
 • HR and Admin

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง /วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ อายุ22-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้/มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดี ใส่ใจและมีความกระตือรือร้น

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/อายุ 20 - 30 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มียานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมใบอนุญาตขับขี่

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.