• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office

5 hours ago

 

Applied
 • Administration support
 • Fresh graduate is welcome
 • MS Office

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขาวิชา)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
 • ดูแลด้านเอกสารต่าง ๆ งานนัดหมายประชุม

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female not over 30 years old
 • Diploma of High Vocational Education
 • 2 years experience in Receptionist/ Admin

10 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์

10 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลงานด้านสรรหาพนักงาน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อธุรการ

10 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Transport Allow, Accident Ins, OT
 • Fastener for Various Industries Trading Company
 • Fresh graduates are welcome

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญา ตรี – ปริญญาโท สาขา การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ / การตลาด
 • ทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 • มีความรู้เรื่องงานอะไหล่เครื่องซัก อบ รีดผ้า

10 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • สัญญาจ้าง 4 เดือน
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

10 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี / ธุรการบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • Support sales Executive
 • 1 year experience in Sales-co in Manufacturing
 • Female Age less than 32 years old

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

10 hours ago

 

Applied
 • To maintain and expand the business
 • To develop new customers
 • Male or Female, Thai Nationality, Age 22-28

10 hours ago

 

Applied
 • Accounting and Administrative Manager
 • Bachelor Degree Majoring in Accounting
 • At least 8 years of experiences

19 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Female age 35 and Thai nationality only
 • 10 years of practical experience
 • You can work independently, accurately

26-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนต่อรองได้
 • ณ์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Tactical hub planning in terms of resources
 • Working closely with Hub Manager on matters
 • Keeping track & update daily/weekly/monthly

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Food Science
 • Good knowledge in GMP, HACCP etc.
 • Good English communication and interpersonal skill

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 3-5 years working experience as Sales Support
 • Female, Thai nationality, Age 30-38

24-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years of fundamental HR & administration
 • Experience in implementing development & training
 • Experience in handling recruiting from end-to-end

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources Development
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Experience of all HR functions

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลนัดหมายและตารางงานผู้บริหาร
 • จัดเตรียม และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • จัดทำเอกสารประชุม จดบันทึกการประชุม

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ แก้บัญหาเฉพาะหน้า

24-Feb-17

 

Applied
 • Ability to work and communicate
 • Position : HR Officer (Working 5 days (Mon to Fri)
 • Assist in HR function especially

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

24-Feb-17

 

Applied
 • Monitoring and controlling projects
 • Reviewing and checking proposals and contracts
 • Good command of English,female

24-Feb-17

 

Applied
 • To manage all general administrative jobs
 • To contributes to team effort by accomplishing
 • Follow-up and coordinate with Board of Investment

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Support external sales team and agents
 • Provide all order or product desired info
 • Check, process and coordinate sales order process

23-Feb-17

 

Applied
 • รับและโอนโทรศัพท์
 • รับวุฒิ ปวช., ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • มีบุคลิกภาพดี และทักษะการติดต่อสื่อสาร

23-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย , วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้

23-Feb-17

 

Applied
 • Female age not over 27 years old.
 • Good command in English communication
 • Scheduling simulator booking for customer(Airline)

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหาร
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher in Human Resources.
 • Experience in HR Management, C&B, and Recruitment.
 • Good command of both spoken & written English.

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ให้ข้อมูลลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และแผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resoure
 • 8 years experience in HRM
 • Good command of spoken and written English

23-Feb-17

 

Applied
 • Manage employee benefit program for all employees
 • Assist HR administration tasks for all employees
 • Support English language business call

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 2 years of experience in Human Resources Managemen
 • Excellent in English of both verbal and written

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work in No.1 special steel
 • Able to contribute many kinds of industry
 • Able to work in a homelike atmosphere

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Secretary
 • Excellent English
 • Taking Minute of Meeting

22-Feb-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Require english skill ( TOEIC > 550 )
 • budget control , monitoring and follow up
 • Support general administration job

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Plant HR management and Admin, Employee relations
 • 15+ yrs exp. from automotive manufacturing (UNION)
 • Strong thai laws negotiation leadership good-ENG

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เข้าร่วมประชุม สรุปและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

22-Feb-17

 

Applied
 • ปวส.,ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 – 1 ปี ขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.