• คีย์ข้อมูล
 • ประสานงานธุรกรรมด้านต่างๆ ระหว่างฝ่ายงาน
 • มีบ้านพักสวัสดิการสำหรับพนักงานหญิง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-25 ปี ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female 30-45 years old
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • Soft Skills: CAN DO Attitude, Punctual

08-Dec-16

 

Applied
 • Answering employee questions
 • Processing incoming mail
 • Creating and distributing documents

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • High End Interior products and furniture
 • 3 years experience in the requested field
 • Bachelor’s Degree in English / French or related

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female, aged 25 years old up.
 • Bachelor’s Degree
 • minimum of 2 years’ experience

05-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • งานเอกสารทั้งหมด
 • งานธุรการ
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปวส

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.