• จัดพิมพ์เอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบ
 • จัดพิมพ์เอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบ
 • รับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร

2 mins ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ ต่อรองราคา
 • สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสาร

7 mins ago

 

Applied
 • Female, Age 22-25 years
 • degree in Marketing , Business Administration
 • Good command in computer skill

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Undertake market research work for foreign company
 • Provide general and specific business advice
 • Handle event management – verify contact details

26 mins ago

 

Applied
 • Arrange meetings
 • Taking minutes of board meetings
 • Understanding of company secretarial work practice

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Proven experience as a sales executive
 • Fair in Mandarin written and verbal communication

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและจัดทำเอกสาร GMP , HACCP
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและจัดทำเอกสาร GMP , HACCP, GOLBALGAP, USDA

2 hours ago

 

Applied
 • Open Purchase Order's,
 • File all documents correctly
 • Work with Box and Label Company

3 hours ago

 

Applied
 • Are you super organised?
 • Quick learner?
 • Client is interviewing now!

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s or higher Degree in Business Administra
 • Desire to provide excellent service to our custome

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Fresh graduated - 3 years’ experience
 • Knowledge in Hardware, Software

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถใช้ Microsoft Office และ Email ได้
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า

16 hours ago

 

Applied
 • compensation & benefit
 • Total Rewards
 • HRIS

16 hours ago

 

Applied
 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English
 • Strong in Excel skills

16 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการ เกี่ยวกับการประสานงานหน่วยราชการทั้งหมด
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ติดต่อราชการต่างๆ ตั้งแต่ 0-3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • Fun Environment
 • Great Location

16 hours ago

 

Applied
 • ออกเอกสารการสั่งซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดส่งฝ่ายบัญชี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

16 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to challenge in this new business
 • Opportunity to work in multinational company
 • Work in a highly active and fast growth company

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 25-30 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience in purchasing IT equi

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New type of business in Thailand (no competitor)
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Office Administration and HR Function
 • Stock Control and Warehouse
 • Supporting Sales Team

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 20,000-27,000
 • Work location : ใกล้ BTS อ่อนนุช
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Good working location
 • Attractive employee benefits
 • Good working environment

16 hours ago

 

Applied
 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

16 hours ago

 

Applied
 • Female Age 22 – 27 yeare old
 • Degree in Secretary or any relate field
 • 0-2 years of secretary/ marketing experiences

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age not over 32 years old
 • At least 1 year of experience in related fields
 • Excellent in touch typing with attention to detail

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักในการสอน
 • เดินทางมาสอนที่โรงเรียนได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female , Nationality : Thai
 • Age 21-35 years old Bachelor's degree any related
 • working at least 1 years or new graduates

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ - พิมพ์ดีดได้

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

16 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน HR 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Excel, Powerpoint

16 hours ago

 

Applied
 • 5+ years working experience in HR & Admin scope
 • Male or Female, Age: 28+ years old
 • Experienced in general HR scopes & Administrative

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในเรื่องเครื่องพิมพ์
 • ทำใบเสนอราคา เสนอขายเครื่องพิมพ์
 • ติดตามดูแลการใช้เครื่องของลูกค้า

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั่วประเทศ

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเรื่องเอกสารการขาย รับออเดอร์ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

 

Applied
 • รับเงินสดจากลูกค้า(รายวัน) จัดทำใบวางบิล
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร
 • จัดทำและติดตามการฝึกอบรม

16 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการประสานงานในการจัดรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่าใชจ่ายกรณีอุปกรณ์
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนรถยนต์หมดสัญญา

16 hours ago

 

Applied
 • Female, good English with trading experiences
 • Good English Communication and logistic background
 • Background in Japanese trading company is a plus

16 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย-หญิงอายุระหว่าง 22 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ป.6 - ขึ้นไป อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16 hours ago

 

Applied
 • Thai, Female, age 25 years old up
 • 2 years minimum experience in Office Work
 • Good command of English and Japanese JLPT N3 up

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ป
 • มีความรู้ทางด้าน Ms Office เป็นอย่างดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.