• เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35-45 ปี
  • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
  • มีองค์ความรู้หรือสนใจด้านการเเพทย์การพยาบาล

9 hours ago

 

Applied
  • to work in Warm Company and flexible atmosphere
  • High payment & High potential working
  • Be able to utilize your skill

20-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.