• สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 2-3 ปี
  • ป.ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Strong and experienced in HR Factory
  • very Good English communications
  • Strong in setting up new HR system

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.