• ให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ติดต่อประสานงานในโครงการ กับ สถานที่วิจัย
  • เก็บข้อมูลการวิจัย บันทึก และตรวจสอบข้อมูล

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.