• อายุระหว่าง 22 – 32 ปี
 • ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • Chinese speaker
 • On-site Assistant
 • Be able to travel

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.