• เก็บข้อมูลการวิจัย และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
  • บริหารการจัดเก็บข้อมูลวิจัย ทั้งเอกสารและ e-data
  • สรุปรายงานสถานะการวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.