• เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ การจัดการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ word/excel ได้ดี
 • ประสบการณ์งานด้าน Document Controller

20-Oct-16

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนกทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Laws, Accounting
 • 3 years of experience in related
 • good knowledge of Public Limited Company Act, SEC

18-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in HROD, HRD, and Training
 • Knowledge of creative training techniques.
 • Create relevant training and development programs.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in HR Generalist
 • Good Communication Skills and very good in English
 • Analytical and Problem Solving Skills

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบดูแลงานในแผนกบัญชี-การเงิน
 • ติดต่อประสานงานและรวบรวมเอกสารจากฝ่ายต่างๆ
 • บันทึกบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 23-35 year old
 • Bachelor's Degree in Japanese or related field.
 • Japanese Level N1

18-Oct-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้าน HROD, การพัฒนาองค์การ
 • การพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
 • งานพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน

17-Oct-16

 

Applied
 • Small and youg team
 • Startup atmosphere
 • Work in an international environment

11-Oct-16

 

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • ASST. MANAGER
 • MANAGER
 • HR & ER issues

11-Oct-16

THB45k - 90k /month

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

11-Oct-16

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

11-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.