• รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับยานพาหนะ
 • นำรถไปตรวจสภาพและต่อทะเบียนตามวาระ
 • สามารถปฏิบัติงานที่แม่สอด จังหวัดตากได้

14-Jan-17

 

Applied
 • SAFETY OFFICER
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • จป. วิชาชีพ

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาพนักงานใหม่
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่แม่สอดได้

12-Jan-17

 

Applied
 • รับนโยบายจากผู้บริหารไปดำเนินการตามเป้าหมาย
 • จัดทำอัตรากำลังคนและวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงานและดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.