• เพศหญิง/เพศชาย
  • วุฒิ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

19-May-17

 

Applied
  • สื่อสารภาษาจีนได้
  • มีความรับผิดชอบ
  • รักงานบริการ

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.