• อธิบายคอร์สเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • นักศึกษาฝึกงานหรือต้องการหาอาชีเสริมพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ชอบนำเสนอและโต้ตอบกับผู้คน
 • ได้เพิ่มพูนความรู้จากการพบปะลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้บ้าง
 • ชอบการทำงานด้านเอกสาร

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master in HRD, HRM or ralated
 • Good in English conversation and writing
 • Good presentation skill

5 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in Japanese manufacture
 • Opportunity to learn Japanese company
 • Opportunity to work in New set up company

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับ-ส่งเอกสารเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Sales, Marketing.
 • Experience in sales / marketing field.
 • Highly responsible and self motivated.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 • บุคคลิกถภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีกาละเทศะ
 • กระตือรือร้น , คล่องแคล่ว , ละเอียดรอบคอบ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 year experiences in full spectrum of HRM
 • Expert in retail operation training, best practice
 • Experience in team management,

5 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Good Mandarin and English
 • Experience in Personal Assistant / Interpreter
 • Have a passion for getting things done

5 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality with Bachelor’s degree
 • Hands on experience in recruitment
 • Strong knowledge in market intelligence

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration
 • Experience in Project Coordinator/Secretary
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in HRM/HRD/LAW
 • 10 years experience in HRM/HRD
 • Having experience in multinational company

5 hours ago

 

Applied
 • Finance Accounting
 • Administration and General Affairs
 • Good English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 21-27 years
 • Good coordination

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced tech recruiter
 • English and Thai speaking
 • Great salary and benefits

5 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality with Bachelor’s degree
 • two years working experience in any other
 • Can do attitude and enjoy working

5 hours ago

 

Applied
 • Supports the core operations of the company
 • Issue invoices and collect receipts
 • Maintain office supplies inventory

5 hours ago

 

Applied
 • Thai National Only
 • Has experience in hotel & hospitality
 • Well organized and autonomous

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 year contract/ Renewable
 • เงินเดือน 25,000-28,000
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

5 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in a related field.
 • Experience in a GA or office management
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Must be able to speak and write Thai/Korea well
 • Good Microsolft Office
 • Energetic and have business acumen

5 hours ago

 

Applied
 • Human Resource policies for the establishment
 • Facilitates management training programs
 • Has experience in hotel & hospitality

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to learn principle of Secretary
 • Opportunity to learn how the restaurant business
 • Be a professional in Secretary in the future

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in IT related fields
 • Excel, Access, SQL Tool, VB.net
 • Analyst

5 hours ago

 

Applied
 • Excellent command of spoken & written English
 • Excellent communication & customer service skills
 • Relevant experience in schools is an advantage

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Executive Secretary
 • เลขานุการผู้บริหาร
 • Secretary

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To communicate with client and sales agent
 • To manage the date of shipping
 • To export goods by clearing customs procedures

5 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการ เกี่ยวกับการประสานงานหน่วยราชการทั้งหมด
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ติดต่อราชการต่างๆ ตั้งแต่ 0-3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Male / Female Age 24-32 years old
 • experience in Work about plastics/chemical 1-2
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’ degree in English, Education
 • Good command in English
 • Experience in Human Resource area

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Working experience in HR Business partner
 • Possesses good attitude
 • proficient in computer literacy.

5 hours ago

 

Applied
 • Recruitment
 • Human Resources
 • HR Business Partnering

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 10 years working experience in HR
 • Experience in Regional role (South East Asia)
 • Experienced and knowledge in Talent Management

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Fresh graduated - 3 years’ experience
 • Knowledge in Hardware, Software

5 hours ago

 

Applied
 • Able to use Microsoft Office.
 • Fair in English language
 • Graduated from any major in Business

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 10 years working experience in HR
 • Knowledge in C&B policy, salary structure
 • Holder Bachelor’s Degree or above in HR

5 hours ago

 

Applied
 • Good interpersonal and communication skill
 • Flexible and adaptable to situation
 • Good command of English and computer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศีกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้คล่อง

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์งานธุรการเอกสารจะได้รับการพิจารณา

5 hours ago

 

Applied
 • ทำเงินเดือนพนักงานขาย(PC)ยี่ห้อ LG
 • ทำงานธุรการเอกสารต่างๆ,คีย์ข้อมูล
 • ประสานงานทั้งภายในภายนอก

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Word
 • สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน ภายนอกได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา เลขานุการ
 • สามารถใช้ Computer คล่อง

5 hours ago

 

Applied
 • 4 yrs in HR Consultation & Project Management
 • Analytical skill: quantitatives & qualitative
 • Good English, leadership, consultancy, logic

5 hours ago

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาบริหาร , สาขานิตศาสต์, เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Troubleshooting and resolving client issues
 • Thai nationality, aged 30 – 40 years old
 • 7 years of overall experience in an HRM function

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.