• Min. 1 yr exp. in Document Controller, Site Admin
 • Good command in English
 • 20,000-30,000 + Accommodation

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1. ดูแลระบบการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • 2.ควบคุมการใช้เครื่องมือวัด
 • 3.แก้ไขปัญหาชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

26-Jun-17

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.