• ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  • รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน
  • ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเงินสดย่อย

8 hours ago

 

Applied
  • เพศ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
  • มีความคล่องตัว และความกระตือรือร้น

8 hours ago

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • จัดทำข้อมุลพนักงาน ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
  • จัดทำเงินเดือนพนักงาน จัดทำแบบประเมินผลงานพนักงาน

8 hours ago

 

Applied
  • มีความรับผิดชอบในงาน
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

28-Apr-17

 

Applied
  • ทำงานเกี่ยวกับอสังหา อาคารชุด ก่อสร้าง
  • ดูแลเอกสารและงานในออฟฟิศทั้งไป
  • Minimum 3-5 years experiences in Properties

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

  • เพศ หญิง / ชาย
  • ภาษาอังกฤษดี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย member

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ตรวจรายละเอียดบัญชี
  • ปิดบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
  • จัดทำเอกสาร และคีย์ข้อมูลเข้าระบบ
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.

28-Apr-17

 

Applied
  • Training manager / Training Supervisor
  • Experience in Hotel or Hospitality industry
  • Able to work in Phuket

28-Apr-17

 

Applied
  • มีทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มียานพาหนะมาทำงานได้ด้วยตัวเอง

27-Apr-17

 

Applied
  • ดูแลด้าน operation ทั้งหมดของโรงแรม
  • เคยดำรงตำแหน่ง F&B Manager
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
  • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ
  • ออกใบสั่งซื้อ( Purchase Oder:P/O ) เพื่อสั่งซื้อ
  • สมารถใช้โปรแกรม MS. Office / Express ได้

27-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel
  • มีความอดทนต่อสิ่งที่ทำ ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก

27-Apr-17

 

Applied
  • Degree in Political Science, Social Sciences
  • two years of experience in with an international
  • Fluency in English and Thai

27-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • สำเร็จการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • สามารถวิเคราะห์จัดทำเอกสารได้

26-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • มีความรู้เรื่องประกันสังคม
  • รักในงานที่ได้รับมอบหมาย รักองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
  • 2 years experience in international school
  • Fluency in both English and Thai
  • Able to multitask and work independently

26-Apr-17

 

Applied
  • Degree in Business Administration
  • Fluency in English communication skills
  • Knowledge and skill in computer

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Solid experience in training and recruitment
  • Ability to architect strategy with leadership
  • Excellent active listening, negotiation, writing

26-Apr-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการ Training จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

26-Apr-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
  • ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
  • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ประจำโชว์รูม
  • บริหารพนักงาน PC และ พนักงาน Outsource
  • งานบริการด้านระบบตาม HR , ERP

26-Apr-17

 

Applied
  • Thai nationality
  • Good English speak and writing, French speaking
  • 1-2 year experience in a similar position

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถใข้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

25-Apr-17

 

Applied
  • ประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาลูกค้า
  • วางแผนการตลาดร่วมกับทีมงาน
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

25-Apr-17

 

Applied
  • Selling Trainer
  • Knowledge in Cosmetics and Perfume
  • Training Skill

24-Apr-17

 

Applied
  • เกี่ยวกับเอกสาร
  • ปริญญาตรี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Apr-17

 

Applied
  • เรียนรู้งานเร็ว
  • ืทำงานได้หลายด้าน
  • มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in Business Management
  • Excellent Thai and English language skills.
  • Communicates effectively :oral, written and listen

24-Apr-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Business Management
  • Excellent Thai and English language skills.
  • Communicates effectively :oral, written and listen

24-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 2
  • Providing sales and administrative support

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในโครงการ

24-Apr-17

 

Applied
  • 4-year bachelor's degree in Human Resources
  • 2 years experience in the human resources
  • Ensures all training and development activities

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • 5 years of experience in HRD implementation
  • Degree or Master’s Degree in HR or related field
  • Male or female, Thai national, aged between 30-35

24-Apr-17

 

Applied
  • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวช.
  • มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยที่ดี

24-Apr-17

 

Applied
  • ยกของ-จัดเรียงสินค้า/พนักงานหลังแคชเชียร์
  • เพศชาย ป.6 ขึ้นไป รักงานบริการ
  • สุขภาพแข็งแรง

24-Apr-17

 

Applied
  • ยกของ-จัดเรียงสินค้า/พนักงานหลังแคชเชียร์
  • เพศชาย ป.6 ขึ้นไป รักงานบริการ
  • สุขภาพแข็งแรง

24-Apr-17

 

Applied
  • รับBookingลูกค้า
  • ตอบเมลเป็นภาษาอังกฤษ
  • เพศหญิง อายุ 23 – 27 ปี วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
  • ประสานภายในบริษัท
  • ทำรายงาน เอกสาร
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
  • จบวุฒิปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ทอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถทำงานประจำที่จ.ภูเก็ตได้

22-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Fluent in Thai and English language
  • Excellent interpersonal and organizational skills
  • Work experience with an international company

17-Apr-17

THB55k - 70k /month

Applied
  • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน35ปี
  • ป.ตรีขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา

17-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน35ปี
  • ปวช+ขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.