• เป็นเพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาติขับขี่)
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลประวัติการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
 • จัดทำรายงานน้ำไฟประจำเดือน
 • ดูแลการเบิก-จ่ายโทรศัพท์มือถือให้พนักงานขาย

23-Jun-17

 

Applied
 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ทำแฟ้มพนักงานเข้าใหม่
 • รายงานพนักงานลาออก

23-Jun-17

 

Applied
 • ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, Thai Nationality, 30-35 years
 • Bachelor degree in Human Resource
 • 4-5 years working experience of HR

23-Jun-17

 

Applied
 • At least 3 years experienced in being a Recruiter
 • Good in Searching and Interview technique
 • Fairly good command of English

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied

HR Manager

Great Eastern Drug Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Male or Female, Age 40 - 45 years old.
 • Good command in English.
 • Good knowledge of labor law

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Medical Support, Gratuity
 • Stable and Big Sized Industrial Products Mfg.
 • At least 2 years exp. as HR Officer in Mfg

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและการควบคุมเอกสาร

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Possess as least 8 years of experience in HR
 • Manage and conduct general HR functions
 • Good relationship & good knowledge in Labor

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
 • 2 ปีขึ้นไป ในงานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO

22-Jun-17

 

Applied
 • Male/female, preferred 40 years old or over
 • 5 years or more working HRM.
 • Knowledge and skill at human

22-Jun-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Human Resources field.
 • Strong in Operation Training, Recruitment, ER
 • Proven record of HR leadership in a manufacturing.

22-Jun-17

 

Applied
 • Generate weekly report for employee’s feedback
 • Arrange bi-weekly meeting with manager for HR
 • Dedicate >20% of time on site to meet staff

22-Jun-17

 

Applied
 • Tracking system for action to be done
 • Compliance with standard rules & regulations
 • Report to be respected as per timeline

22-Jun-17

 

Applied
 • Define & implement annual training plan
 • Implement GROW360 for all staff with respected tim
 • Define & implement Management Trainee Program

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resource
 • Aged between 30 – 40 years old
 • More than 5 years of experience in HR functions

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • Recruitment
 • Experience in Recruitment - manufacturer / trading
 • Dynamics and good personality

22-Jun-17

 

Applied
 • New graduated students are also welcome
 • Perform administrative duties for R&D Team
 • Responsibilities may include screening calls

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources
 • Construction Grounworks
 • 6 years Experience

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน และทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM, OD, related field.
 • Recruitment,Training,Performance Evaluation 3 year
 • Knowledge in Labor Law be advantage.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, over 30 years old.
 • Excellent command in English.
 • Computer skills PowerPoint, Excel, Pivot.

21-Jun-17

 

Applied
 • Human Resources Development
 • Talent management, training
 • employee engagement

21-Jun-17

 

Applied

Payroll Manager

Skillsolved Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • At least 5 years of payroll processing
 • Able to conduct payroll report
 • Able to work in Samut Prakarn

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Jun-17

 

Applied
 • degree level in a related linguistics subject
 • Fluency in spoken Thai, English and Chinese
 • translate business conversations and written doc.

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Medical & Accident Ins.
 • Japanese High Quality Industrial Products Mfg.
 • At least 2 years exp. as HR Officer for Mfg.

20-Jun-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject.
 • Preferably female aged 35 years ++.
 • 5 + years of strong admin and office management

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer
 • Have experience in production planning in FMCG
 • Have experience Project Management

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Apply : inthiraporn.k@manpower.th.com
 • New graduate welcomed

20-Jun-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 12 years of experience
 • Degree or higher in Human Resources
 • Handling & monitoring performance management

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-24 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารทั่วไป
 • มีความขยัน และอดทน

20-Jun-17

 

Applied
 • Female, Thai national only
 • Bachelor’s degree in related fields.
 • Good English communication.

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Be first point of contact for client’s employee
 • Prepare regular HR related reports
 • Ensure accurate processing and recording payroll

19-Jun-17

 

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ป. ตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Jun-17

 

Applied
 • Min 2y in HRM/ HR Generalist in Manufacturing
 • Strong in Labour Union & Labour Relation
 • Attractive Benefits

19-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • HRD, Human Resource Development, Training
 • Manufacturing, factory,
 • Good Command in English

19-Jun-17

 

Applied
 • 15 yrs of HR exp. in big manufacturing firm
 • Strong leadership and management skill
 • Good command in English

13-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 3 - 5 years’ experience in HR Development
 • Training & development, Organization development

31-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.