• งานเอกสาร และ คีย์ข้อมูล
  • เป็นผู้พิการ และ ต้องมีบัตรผู้การ เท่านั้น
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

9 hours ago

 

Applied
  • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ติดต่อประสานงาน,คีย์ข้อมูล, จัดทำเอกสาร

9 hours ago

 

Applied
  • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.