• มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานบริหารทรัพยากรมนษุย์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม B-Plus, Ms-Office ได้เป็นอย่างดี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Understand the English and Chinese languages
 • Thai nationality, Oversea (Cambodia)
 • Assisting the Country Manager

26-Oct-16

 

Applied
 • Must have be fluent in Lao & Thai
 • Semi fluent English verbal, read & write preferred
 • Knowledge on Microsoft Office is a must

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for managing all operations
 • Responsible for the annual country budget
 • Solely responsible for establishing commercial

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong in HRM functions, experience in overseas
 • Responsible for all Human Resource matters
 • Retail exeprience and working in Vietnam is a plus

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in human resources management
 • Strong knowledge in local labor law
 • Good command of written and spoken English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Relieves Chief Executive Officer of administrative
 • Good communication and socialize.
 • Fluently in English language.

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Human Resources or related
 • Minimum 5 years experience in HRM&HRD
 • Good command English

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command of spoken and written English
 • Male / Female age over 30 years old

14-Oct-16

 

Applied
 • Burmese nationality, age between 21-35 years old
 • Excellent communication skills in English
 • Computer literate in Microsoft Word, Excel

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.