• เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ ระบบโปรแกรมเงินเดือน B-plus และ DCC

25-May-17

 

Applied
  • หญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกดี

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.