• โทรเช็คค่าเบี้ยประกันภัย ป.1 ให้สินเชื่อ
  • โทรติดต่อลูกค้าที่ใกล้ถึงกำหนดต่อภาษี พรบประกันภัย
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

23-Mar-17

 

Applied
  • 5 years’ professional work experience in a related
  • Strong oral and written communication skills
  • Strong interpersonal skills

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.