• เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ ระบบโปรแกรมเงินเดือน B-plus และ DCC

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.