• ผจก บุคคล
  • ปรัะสบการณ์ 10 ปี
  • ทำงานที่จ. มหาสารคาม

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี/โทสาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
  • ฉลาด มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการบริหารงานบุคคล

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS พื้นฐานได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.