• สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • ทำงานต่างจังหวัดได้ขับรถยนต์ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • ทำงานต่างจังหวัดได้ขับรถยนต์ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำ Analytic, HR Dashboard
 • มีความเข้าใจในระบบการจัดทำค่าจ้าง SAP-HR
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ HR experience in manufacturing
 • 5 years’ management, leadership experience
 • Strong knowledge in HR operations

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องตัว และมีปฏิภาณไหวพริบ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Play key role in Human Resources Business Partner
 • Manage and control HR Processes and Procedures
 • Lead and monitor HR related activities

18-Apr-17

 

Applied
 • Play a key role as HR Business Partner with teams
 • Implementing personnel and organization policies
 • Advice and drive strategic HR plan & put in action

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.