• สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานกับผู้บริหารและนักวิจัย
 • ติดตามความก้าวหน้าและเอกสารของโครงการวิจัย

20-Mar-17

 

Applied
 • Nationality of Indian, Philippines, Singapore.
 • 3 - 5 years experienced in HR function.
 • Work on Organizational Development.

20-Mar-17

 

Applied
 • ทำงานต่างจังหวัดได้ขับรถยนต์ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.